Công Ty Cổ phần
Tư vấn – Đầu tư Xây dựng
CTM+

Hồ sơ pháp lý

 Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 1402070545 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 16 tháng 6 năm 2017. Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11/7/2018.

  Mã số đăng ký thuế: 1402070545

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Số 170, Khóm Mỹ Phú (Cù Lao), Thị trấn Mỹ Thọ,
Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

  Điện thoại: 0911.889.670

 Email: congtyctm@gmail.com