Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng CTM+ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1402070545 ngày 16 tháng 6 năm 2017 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11/7/2018.

Mặc dù mới thành lập, nhưng Công ty CTM+ đã chiêu mộ được các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kiến trúc và xây dựng. Ngoài ra, Công ty cũng nhận được sự hợp tác của các chuyên gia tư vấn trong và ngoài tỉnh.

Công ty mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, phần mềm tối ưu để công tác thiết kế, dự toán được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Công ty CMT+ sẽ làm thỏa mãn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu về tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng công trình của Quý vị.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG